Garmin Drive 5 Plus

Comandă telefonică

Livrare gratuită

Suport tehnic

669,00 lei

NAVIGAŢIE AVANSATĂ CU FUNCŢII INTELIGENTE

  • Navigator GPS uşor de utilizat cu funcţii conectate şi afişaj tactil luminos cu o capacitate de 5.0 inci
  • Preîncărcat cu hărţi pe viaţă faceţi clic aici pentru a vedea acoperirea.
  • Oferă servicii în timp real, precum trafic în timp real şi parcare în timp real
  • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţie activată vocal
  • Wi-Fi® încorporat pentru actualizarea uşoară a hărţilor şi a software-ului.
Garmin Drive 5 Plus

669,00 lei

Adon="hmstlue="Sqty m s_aevNextButtonctickyp/wpEus îu-currencySymbol">lei

 • Wi-Fi® N/RT-51-6.jpg" datonecti _ad=k1etho1mary__imivată vocal
 • nte şi navigaţie activată 236" cl src(upeog4n ass="aART 51-3" dgART_ă vocalntenigetmary__imivată vocalnt7 şi navigaţie activată 236" cl src(upeog4n ass="aARTcamioane/3i omioanentenigetmary__imivată vocaln34 şi navigaţie activată 236" cl src(upeog4n ass="aARTcopdgARTCopdgntenigetmary__imivată vocalnt5 şi navigaţie activată 236" cl src(upeog4n ass="aARTfaraecti _ad=kARTF < cti _ad=kntenigetmary__imivată vocaln32 şi navigaţie activată 236" cl src(upeog4n ass="aARTfitn.jpARTFitn.jpntenigetmary__imivată vocalnt6 ificăn ass şi navigaţie activată 236" cl src(upeog4n ass="aART-bg-image fill">
  e-Price-c oa/uplt1)ue_adpEus îu-curduct/garmin- <100" hei-preincarcate-garmfoot-100x100.jpg" claswp-content/uploa00.jpg" class="attachmentabs wcntabsrea.ery_thumbnaiabbedel> roPjpgtab="#" class="resptcySyttps://wwtab="#" class="reD#" cl" cto id heige-PrptcySyce-cu.287 0.64 0.64 ab=ie els-roductcySy0.jpg" class="attachmenTabsrie el s="attachmenTabsrie el-="#" class=" ie el commerem has-i

  PREZENTAREqty li>ntenigetmary__imiab ooco.282-0.ttps://wwtabnC ez qty li>ntenigetmary__imiab ooco.282-0.ttps://wwtabnspecbr>SPECIFICAȚIIqty li>ntenigetmary__imiab ooco.282-0.ttps://wwtabn282Ținun au6" oLe17Ll>CONȚINUT CUTIEqty li>ntenice-c<7 0.64 0.64 ab=ie els-rv0z"> < el

  Rămânoduct-rc="htt(ă)quanvolLl="u navigatiegps.rotieo,e-wrapptor .293g-full"

  I INe — viitorSERVICII ÎN TIMP REAL PENTRU CĂLĂTORIA DVS.nk" >

  OtoPiductamht=eiajoLe-alegând r-7" a/wp-n

  uplojpgull" orrc="https://www.netreroduct-> puduc"https: fautând un loce-prds/2019. Pclass="lerive-priegps.,&RIS>
  ,heoad>onsives < găsiductun loce-prds/2019,c"#oarero putoductimg clhasdgaţes="atgpind C eţ teldw69,0fawwonity" ss=an class=ds/2/div ât"atgE enl"es 1. woziulla,&RIS>relas-ida2/dpg thesfisioanerc="hGarmin Driv/01/ic.1 ESMAcdAt/tieemeav/0"re(upeog4ns/010-01 1.212/g/01IVE-e--full"esa href/>ie ach3>FOLOSIREAt-tags-no-ŢEI PENTRU CONECTIVITAlink" >

  Atg-f/w-ând g-icroniz>

  <

  lve-pr

  l"tr019,cmesajoLe-y-addrice->
  ie ach3>ve-proRE ACTIVesponVOCALnk" >

  Avoductnevoidwl">l"S>-wrappr>

  F-produA WI-FI VponMo-ŢINE LA CURENTnk" >

  V/dpg ty" ămgacnduc"erce-t amount">669,00 fawwonity"/dpoe->u < a.oocommerc669,0suntoduct-rc="htt uan eţeaua dvs. wint/essc"# sv>
  l"S>s/2/d. Apoi voductfcepptans 1. u.ie acpactil luminos cu o /01/ic.1 ESMAcdAt/tieemeav/0"re(upeog4ns/010-01 80212/g/04-wi-fia href/>ie ach3>ALERTE PENTRU ŞOFER: FAMILIARIZoduc-VponsivÎMPREJURIMILink" >

  Pclass=" e ">urajatul="rc st-> s"skigşi ot-> bun < conş6" htimerc6ansioocduc"i6>urento, navigatiegps.rotieo ogs-img"lerive class=şorele class=>urboLe-sieânso, schimb/divs="d/divtez/d, treroivs="uanngps/heu c"lea ferlass=69,0frum teldwrapper">nlm"le.vÎnotieo,e-wrapptor

  tgpind /2mafoareldw69,0caaches="d/dmonitad=merc6anivtezei-dgata pve19w69,0bclaps.v>-> I INe "ree-pr"rc s.ie acpactil luminos cu o /01/ic.1 ESMAcdAt/tieemeav/0"re(upeog4ns/010-01 1.212/g/02RT-51-r-"lerisa href/>ie ach3>ve-produc MAc MULT CU CEASUL DVS.t-tags-no-l roRMINnk" >

  Atg-f/w-ând aelf6_ducta"est -wrapptorheu ceas-wrappr> chiave-prpe e ">hei1.98a mâl">i,cchiave69,0fupt"> e._ductds/20t>->69,nan://w-chgoduc c . Deqs/2mclaa,ratgmiduct"leriveoducen class=şorele-prpe ceas69,nanc="tr-o:ds/2019/agltierlass; ceasuand#"tinrer">n://we "apoi uanvehicn .ie ach3>CĂLĂTORIILi TOCMAc AU DEVENIT MAc BUNE CU TRIPADVISOR®nk" >

  Când nu0suntoductfamy" art-tags-io0zrc/d, eoad>mop c019/v < orelim TripAdvisorrpe -wrapptor class=dg-ftdwl">l"tercsh class=>falătad=iw.navigathotrt te,r0.jia98adivn://wdg-ftdwl">aiegcer">,hpe p/dsurt"> e.v 1.deplas>c. ags-induiv < aă vquan/s/h-> I019/sioee-pr"falătad=igs-im>69,na, v < aju ămgs < găsiductoatgiv>. Putoducttotodlass=s < găsiductno/wdg-ftdwl">aiegcer"> f353sind 0.jprumealue=falătad=iw.2019/a for="q>falătad=it">6oe->ie ach3>ÎNDRUMĂRI PRIETENOASE DE LA roRMIN REAL DIRECTIONS™nk" >

  RadofiniductRIS>navigatRnt/uDgr[c-51-7w.2gatar fiart"Virrer"ruanstânga:uanbenzin/dive”esas=rt"Virrer"ruandrcepl-0.upt"> lădilce-ro69,e”. Nuhon typels.iodlass=-> onsives < ujpgullnRIS>F-produONEAZponsivCAMERA DE MARŞARIER roRMINnk" >

  Pclass=otsoluer"> asformt 1.deq-wrapper">, navigatiegps.rotieo

  0.jpala19and# c rc="htre,hputoductimg cleu ons tenHĂRduc DE ÎNALsponsALITAlink" >

  Ca" ss=andaiv orrn Drogegps.e c669,0/ioocduc1.15m:2019/v < 6HERE Iulttnevoidwl">a"estaa,rreP><ând frustrăteldw"rc s

  Caeg76c0 x 8.4 x 1.8 cm71,1 x 6,3 cm;efaagonco 1.deq12,7 cm ww.navi480 x 272tavxv cecrLl .353-0WQVGA TFTleu i.ro/war> .293g-dt/ualbce-Ptd > .ublce-Pthmb773.7 g-Ptd >bapeli=gs-i" iu-s=" t="Livrare ty"/dpân="quan1ioh/dHtă" />69,0Memad=kpt="Livrare gprstrăzi-Pthmb"le-t amount">-PthmbmicroSD™ "01d (nu0eoad>l"clus)-Ptd >Caacha Fe0tgrosFg-full" deqNwrapper">l"tercshFoursquerc®nkic aici pthmb class=dg-ftdwl">l"tercsnkic aici pthmbdgatiegps.nkic aici pthmb (ww.naNez 1.semnc6)nkic aici pthmb
  class=maj.345ss=andrum telorrpr1-1-paLe-dgatS.U.A. Şi=Eu pa)iic aici pthmburboLe-sieânso, ştoPi,0/2mafoare,hraderc669,0.INelenkic aici pthmbFg-full" avanslaenk" >
  navigatiegps.rotieo <" /><" /> e-" clasCf[c-51-" datata-h3
  lass="i "i "ita-large_imageeow RT-51ntent/uplo /www
  e-" clas:Dlj-fitn.jp"attachmenag- r>
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat2/vivo

 • 2/vivo

 • Preîncărcat2/vivo

 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei


 • e-" clas:Dlj-copdg"attachmenag- r>
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat2/vivofitjr2n is-outline circlass="attachment-woocommerce_thumbnailonten-woocommerce_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE2/vivofitjr2n is-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">
 • 2/vivofitjr2n iigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x6-6.jpg" dat300" height="300" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat2/vivofitjr2n2is-outline circlass=":h60p1-mhova>eRT 51-7" fiet="_blank" rel=" ctic mb-ha" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE2/vivofitjr2n2is-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">
 • 2/vivofitjr2n"higatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x heoa/ id h vocal
 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>

  Garmin Dr g>Garmin Drive 5 Plattachmenton_s-form ve 5 Platito_ca9/01/DRIVESmb-0Ais rel=">

  0.jpl">e-" clas:Dlj-fitn.jp"attachmenag- r>
 • Wi-Ficet=1/D bad51 bad51ntART-5-rv0z">bad51nu-cur se-rcdo_ca1-msoldoLe17Ll="(mwthominoldoL-25%navigaţi /><" />
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/VIVOrţi p4-MOVn is-outline circlass="attachment-woocommerce_thumbnailonten-woocommerce_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOrţi p4-MOVn is-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOrţi p4-MOVn iigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x6-6.jpg" dat300" height="300" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat1/VIVOrţi p4-MOVn2is-outline circlass=":h60p1-mhova>eRT 51-7" fiet="_blank" rel=" ctic mb-ha" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOrţi p4-MOVn2is-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOrţi p4-MOVn"higatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x heoa/ id h vocal
 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 44al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Leilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>


  e-" clas:Dlj-copdg"attachmenag- r>
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/vivofit-jrn is-outline circlass="attachment-woocommerce_thumbnailonten-woocommerce_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/vivofit-jrn is-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/vivofit-jrn iigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x6-6.jpg" dat300" height="300" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat1/vivofit-jrn"hs-outline circlass=":h60p1-mhova>eRT 51-7" fiet="_blank" rel=" ctic mb-ha" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/vivofit-jrn"hs-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/vivofit-jrn"higatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x heoa/ id h vocal
 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>

  Garmin Dr g>Garmin Drive 5 Plattachmenton_s-form ve 5 Platito_ca9/01/DRIVESmb-0Ais rel=">

  e-" clas:Dlj-fitn.jp"attachmenag- r>
 • Wi-Ficet=1/D bad51 bad51ntART-5-rv0z">bad51nu-cur se-rcdo_ca1-msoldoLe17Ll="(mwthominoldoL-9%navigaţi /><" />
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/vivo

  1/vivo

 • Preîncărcat1/vivo

  1/vivo

 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 9eal
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Leilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>

  Garmin Dr g>Garmin Drive 5 Plattachmenton_s-form ve 5 Platito_ca9/01/DRIVESmb-0Ais rel=">

  e-" clas:Dlj-fitn.jp"attachmenag- r>
 • Wi-Ficet=1/D bad51 bad51ntART-5-rv0z">bad51nu-cur se-rcdo_ca1-msoldoLe17Ll="(mwthominoldoL-25%navigaţi /><" />
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/VIVOrţi p4-s-outline circlass="attachment-woocommerce_thumbnailonten-woocommerce_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOrţi p4-s-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOrţi p4-igatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x6-6.jpg" dat300" height="300" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat1/VIVOrţi p4-tis-outline circlass=":h60p1-mhova>eRT 51-7" fiet="_blank" rel=" ctic mb-ha" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOrţi p4-tis-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOrţi p4-"higatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x heoa/ id h vocal
 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 44al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Leilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>

  Garmin Dr g>Garmin Drive 5 Plattachmenton_s-form ve 5 Platito_ca9/01/DRIVESmb-0Ais rel=">

  0.jpl">e-" clas:Dlj-fitn.jp"attachmenag- r>
 • Wi-Ficet=1/D bad51 bad51ntART-5-rv0z">bad51nu-cur se-rcdo_ca1-msoldoLe17Ll="(mwthominoldoL-25%navigaţi /><" />
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/VIVOrţi p4-s-outline circlass="attachment-woocommerce_thumbnailonten-woocommerce_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOrţi p4-s-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOrţi p4-igatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x6-6.jpg" dat300" height="300" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat1/VIVOrţi p4-tis-outline circlass=":h60p1-mhova>eRT 51-7" fiet="_blank" rel=" ctic mb-ha" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOrţi p4-tis-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOrţi p4-"higatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x heoa/ id h vocal
 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 44al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Leilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>

  Garmin Dr g>Garmin Drive 5 Plattachmenton_s-form ve 5 Platito_ca9/01/DRIVESmb-0Ais rel=">

  e-" clas:Dlj-fitn.jp"attachmenag- r>
 • Wi-Ficet=1/D bad51 bad51ntART-5-rv0z">bad51nu-cur se-rcdo_ca1-msoldoLe17Ll="(mwthominoldoL-14%navigaţi /><" />
 • Wi-File="DRf00x_in_cticky tcySyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/VIVOFI p4-WHITE- is-outline circlass="attachment-woocommerce_thumbnailonten-woocommerce_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOFI p4-WHITE- is-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOFI p4-WHITE- iigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x6-6.jpg" dat300" height="300" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat1/VIVOFI p4-WHITE-tis-outline circlass=":h60p1-mhova>eRT 51-7" fiet="_blank" rel=" ctic mb-ha" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/VIVOFI p4-WHITE-tis-outline c019/01/DRIVESMART-51-7.jpg">1/VIVOFI p4-WHITE-t-igatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/31/DRIVESMART-31-7-600x heoa/ id h vocal
 • Wi-File="DRIVESMAis rel=" top ds/20 :h60p1-mhova>rroductcyy0.jpg" classrice-amo.282-0l" classrice-amont/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-7.jky tcySyy__image saărhele-sm cuuid h rice-wratcyy0.jpg" classrice-amopopup019rcky tcySduct-page-price "> 669,00 lei

 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 345l
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Leilue="S pentru a vedea acnavigatiegps/2019/0>an>

 • Wi-Fiin=quar51ntelumns-4Smb-068 2.27/li> Apeluri prinidg5dute_thumCELE MAI NOI PRODUSEnavigaţ>
 • Wi-Fils-> erel=">< ost.ro/wp-content_.64 _nidg5d>< li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat9d1 ESMAR735XT-igatiegps.rirclass="attachment-woocommerce_gl="asy_thumbnailonten-woocommerce_gl="asy_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE9d1 ESMAR735XT-igatiegps.ro/wp-w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />9d1 ESMAR735XT-ttps://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-2-19d1 ESMAR735XT-"woocommerce-product-gallery__image slide"> typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatFk"eru-cur 735XT Blul/Frtypstlss="sintity tcySd e17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.2eal
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigasintli"3 li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat9dceas->par"asgnigat ESMARnk"eru-cur-735XT-i-igatiegps.rirclass="attachment-woocommerce_gl="asy_thumbnailonten-woocommerce_gl="asy_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE9dceas->par"asgnigat ESMARnk"eru-cur-735XT-i-igatiegps.ro/wp-w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />9dceas->par"asgnigat ESMARnk"eru-cur-735XT-i-ttps://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-2-19dceas->par"asgnigat ESMARnk"eru-cur-735XT-i-"woocommerce-product-gallery__image slide">par"asgnigat ESMARnk"eru-cur-735XT-i0.jpg 100content/uploads/2019/11/DRIVESMART-11-7-600x h> typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatFk"eru-cur 735XTstlss="sintity tcySd e17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.2eal
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigasintli"3 li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat5/
  5/
  typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatDdiv argrt 65stlss="sintity tcySd edelLe17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.29al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.09al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Lsintli"3 li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat4/
  4/
  typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatDdiv argrt 55stlss="sintity tcySd edelLe17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.09al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 95al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Lsintli"3 /uli pentru a vue="woocommerce_minus bs-11RIt-text SMARpb-0Aeidg5d woocommerceAeidg5d_minus bs"ai>Apeluri prinidg5dute_thumCele mai bIVESvânduhmstlss=">
 • Wi-Fils-> erel=">< ost.ro/wp-content_.64 _nidg5d>< li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/DEZL-580-i-igatiegps.rirclass="attachment-woocommerce_gl="asy_thumbnailonten-woocommerce_gl="asy_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/DEZL-580-i-igatiegps.ro/wp-w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />1/DEZL-580-i-ttps://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-2-11/DEZL-580-i-"woocommerce-product-gallery__image slide"> typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatDezl 580 LMTstlss="sintity tcySd edelLe17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.69al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 1.55al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Lsintli"3 li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat1/DRIVE-51-i-igatiegps.rirclass="attachment-woocommerce_gl="asy_thumbnailonten-woocommerce_gl="asy_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE1/DRIVE-51-i-igatiegps.ro/wp-w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />1/DRIVE-51-i-ttps://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-2-11/DRIVE-51-i-"woocommerce-product-gallery__image slide"> typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatDdiv 51 LMT - resigilapstlss="sintity tcySd edelLe17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 69al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 45al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Lsintli"3 li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat3/vivomov _hr-i-igatiegps.rirclass="attachment-woocommerce_gl="asy_thumbnailonten-woocommerce_gl="asy_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE3/vivomov _hr-i-igatiegps.ro/wp-w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />3/vivomov _hr-i-ttps://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-2-13/vivomov _hr-i-"woocommerce-product-gallery__image slide"> typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatVivomov HR S-img roz-auriustlss="sintity tcySd edelLe17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 89al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 75al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Lsintli"3 li"300Syttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tagP>
 • Preîncărcat3/vivomov _hr-i-i-igatiegps.rirclass="attachment-woocommerce_gl="asy_thumbnailonten-woocommerce_gl="asy_thumbnail" alt="" https://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVE3/vivomov _hr-i-i-igatiegps.ro/wp-w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />3/vivomov _hr-i-i-ttps://www.navigatiegps.ro/wp-content/uploads/2019/01/DRIVESMART-51-2-13/vivomov _hr-i-i-"woocommerce-product-gallery__image slide"> typeog4nt/uppnus bute_thumnavigatVivomov HR S-img auriustlss="sintity tcySd edelLe17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 89al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţidelL < Le17Ll="(mwthod timp real şi parcare în timp 75al
 • Apeluri prin Bluetooth®, notificări inteligente şi navigaţi Lsintli"3 /uli pentrspan>
 • Wi-Fiin=q19rcquar51ntelumns-4Smb-068 2.27/l /li> _nidg5d-2RIt-text SMARpb-0Aeidg5d bol">_nidg5dky tci>Apeluri prinidg5dute_thumDespre noistlss=">
 • Wi-Fils-> erel=">< /l /lN-7.jpție GPS 1.15mceput dgatpasiunea noastră p0" ru mașini. În timp, mai multetpasiuni lueune s-au unit și auaformat ceea ce stimem astăzi: fullologie, s-img și mașini, toatetreunite stb același brand. a vedea acsocialo.2828 fot tyo.2828 fullds/201Ay-ad-ptioe="buttonf"60-nten:101%umyttps://w"-" class="mfacebook.lue/1-7.jpg"> yy__image saărfacebook" cuui"pagettps://wmailto:1-7.jpg"> yy__image saărenvelop" cuui"page vocal Apeluri prinidg5dute_thumInformații utilmstlss=">
 • Wi-Fils-> erel=">< /liulil value=meu"page li"3 li__image m823_imem m823-imem-1112umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" harti-preincarDljpat ESMAic>Hărți pre15mcărDljp naviga"page li"3 li__image m823_imem m823-imem-1089umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tolitica->paSM_fidantialita 34Apeluri prinidg5dute_thumCljpg tiin tyminussmstlss=">
 • Wi-Fils-> erel=">< ost.ro/wp-content-Dljpg ti33"aili__image Dlj-imem Dlj-imem-29umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tontent-Dljpg ty/peres tii34 vpii"page li"3 li__image Dlj-imem Dlj-imem-32umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tontent-Dljpg ty/fitn.jpic>Fitn.jp"page li"3 li__image Dlj-imem Dlj-imem-26 ificăt-Dljumyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tontent-Dljpg ty/masingic>Mașini"page li"3 /uli pentru a vue="media_le="DR2RIt-text SMARpb-0Aeidg5d widg5d_media_le="Dumyttps://w"-" lass="mfrotcom.lue/"x6-6.jpg" dat190" height="126" luminos cu o capacitate de 5.0 inci
 • Preîncărcat1/frotcom-ttppxps.rirclass="mb-haaci value=meu"page li"3 /uli pentrspan>N-7.jpție GPSstltrong>"ita"iig />yy__image saărangle-up" cuui"pag footbn <.footbnrea.a <#ea.a tag responsive-pntblbar-menuano-scrut baraeeader-text ost.ro/wp-cit cit-ntblbara cit-vemgical cit-uploads/2"aader-text"ita"iili__image heada>psig chank"m sig chank"m html"> bu/veRooco-7.jky tresponsive-pheada>psig chank"mrea. uxpsig chabox > bu/veRnk"mrf bu1-/0norma">< nk"m rute-psig ch"=methnu="g5dkonsive-psig chnk"m" action/w"-" class="minus bu/d1 met" bu/verroductcyy0.jpg" clasflex-SMARsig chank"mrDljpg ti33"alTod"poptionmyoption value="peres tii4heoa/uplt1)ue_.flex-SMARuct/gggggggggy0.jpg" clasflex-SMARflex-gr.568 2ctdd_input tton isig ch"=nsive-psig ch-fieldomb-06 s="pp-s" value="" plhceholda>=".611-"…"1" -tag rinput tton ivalue="1s="pp-cosmenton" value="content"1" xt"ita"iheoa/uplt1)ue_.flex-SMARuct/gggy0.jpg" clasflex-SMAky tcySyads/201tton isubmidkonsive-puxpsig chasubmid submidwoocommere-rcdo_caads/2019aă mb-068 2tcySyy__image saărsig ch"= cuuid hh rice-wratcyy/uplt1)ue_.flex-SMARuct/ggy/uplt1)ue_.flex-in=q responsive-pliv -sig charesultsAy-ad-ptioaz-top"<" />Ads/lpflase li"3 li__image menuuimem menuuimem-g" /"mosmenton menuuimem-objent-m823 menuuimem-340umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" -asingict.ro/wp-cit-top-RIVk">Mașini"page li"3 li__image menuuimem menuuimem-g" /"mosmenton menuuimem-objent-m823 menuuimem-339umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" camioan 34t.ro/wp-cit-top-RIVk">CAMIOANE"page li"3 li__image menuuimem menuuimem-g" /"mosmenton menuuimem-objent-m823 menuuimem-338"myttps://w"-" class="minus bu/d1 met" fitn.jpict.ro/wp-cit-top-RIVk">Fitn.jp"page li"3 li__image menuuimem menuuimem-g" /"mosmenton menuuimem-objent-m823 menuuimem-774umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" copdgict.ro/wp-cit-top-RIVk">Cvpii"page li"3 li__image menuuimem menuuimem-g" /"mosmenton menuuimem-objent-m823 menuuimem-341umyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" peres tii34t.ro/wp-cit-top-RIVk">Adres tii"page li"3 li__image menuuimem menuuimem-g" /"mosmenton menuuimem-objent-m823 menuuimem-348"myttps://w"-" class="minus bu/d1 met" SM_thcd34t.ro/wp-cit-top-RIVk">Cv_thcd"page li"3 li__image percasnuimem ooco-7.j menuuimem" ttps://w"-" class="minus bu/d1 met" -uppercasnic xt"i.ro/wp-cit-top-RIVk cit-top-nod-pogged-inm> tag r>Apeluri priheada>ppercasnute_thum tag Loghează-y-uantlue="S pa <.Rercasnulogin-RIVk li"3 id="quantulil"quant ggggggylab qnk"-pusers="p">Users="p sau a6S4 0.324lemailli>
 • Apeluri prirequired">*navigaţilab > ggggggyinput tton iy-ad" nsive-pn BluetoothInput n BluetoothInput- y-addinput-y-ad" s="pp-users="p"_ue="users="p"_autoluepletpp-users="p"_value="" 0x heooa/p/litcySyp nsive-pn Bluetoothnk"m-in=qn Bluetoothnk"m-in=-ds/2eRnk"mrin=qnk"m-in=-w m> ggggggylab qnk"-ppiveword">Parut-"&i>
 • Apeluri prirequired">*navigaţilab > ggggggyinput nsive-pn BluetoothInput n BluetoothInput- y-addinput-y-ad" tton ipiveword"1s="pp-civeword"1ue="p8veword"1autoluepletpp-ificăt-p8veword"1/ ggggggylab qnsive-pn Bluetoothnk"m__lab qn Bluetoothnk"m__lab ank" checkbox n Bluetoothnk"mulogin__remembbnmerroductcyoainput nsive-pn Bluetoothnk"m__input n Bluetoothnk"m__input checkbox"1s="pp-remembbnmer tton icheckbox"1ue="remembbnmer value="foreva>r1/< r>Ape>Țumb-m0.3minhmstlss="sid heoa/lab > ggggggyinput tton ivalue="1ue="woocommerceulogin-nonce"1s="pp-woocommerceulogin-nonce"1value="4dd8835e5f600x6-nput tton ivalue="1s="pp-_wp_"-" _s:/eia>r1value="/div>
  ggggggyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" -uppercasnilosd-p8veword34 gggggggylab qnk"-preg_users="p">Users="p&i>
 • Apeluri prirequired">*navigaţilab > gggggggyinput tton iy-ad" nsive-pn BluetoothInput n BluetoothInput- y-addinput-y-ad" s="pp-users="p"_ue="reg_users="p"_autoluepletpp-users="p"_value="" 0x heoooa/pen30ggg 2tcySyp nsive-pn Bluetoothnk"m-in=qn Bluetoothnk"m-in=-ds/2eRnk"mrin=qnk"m-in=-w m> ggggggylab qnk"-preg_email">A6S4 0.324lemailli>
 • Apeluri prirequired">*navigaţilab > ggggggyinput tton iemail" nsive-pn BluetoothInput n BluetoothInput- y-addinput-y-ad" s="pp-email" ue="reg_email" autoluepletpp-email" value="" 0x heooa/p/l 2tcyS ggggggyp nsive-pn Bluetoothnk"m-in=qn Bluetoothnk"m-in=-ds/2eRnk"mrin=qnk"m-in=-w m> gggggggylab qnk"-preg_piveword">Parut-"&i>
 • Apeluri prirequired">*navigaţilab > gggggggyinput tton ip8veword"1nsive-pn BluetoothInput n BluetoothInput- y-addinput-y-ad" s="pp-civeword"1ue="reg_piveword" autoluepletpp-new-p8veword"1/

  Dameth loasonoldwvor fi fotosite p0" ru 1.15mbunătăți exloaianța 0 "ap site" name=mai multetdetalii v clyttps://w"-" class="minus bu/d1 met" tolitica->paSM_fidantialita 34onsive-pn Bluetoothpdivacy-tolicy-RIVk" tar51s:/_blankp ggggggyinput tton ivalue="1ue="woocommerceureg" r-nonce"1s="pp-woocommerceureg" r-nonce"1value="9c0dd58f88600x6-nput tton ivalue="1s="pp-_wp_"-" _s:/eia>r1value="/div>

  cript1tton iapplication/ld+js.jky{"@/li> ad":nos cu \/\/schema.org\/","@graph":[{"@/li> ad":nos cu \/\/schema.org\/","@nton":"BreadcrumbLeen-,"imemLeenElement":[{"@nton":"LeenImem","mosition":1,"imem":{rs="p":"Ads/\u0103","@id":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met""}},{"@nton":"LeenImem","mosition":2,"imem":{rs="p":"Ma\u0219ingc,"@id":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ tontent-Dljpg ty\ -asing\/"}},{"@nton":"LeenImem","mosition":3,"imem":{rs="p":"navigatDdiv 5 Ps="c,"@id":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ tontent\div>
  ad":nos cu \/\/schema.org\/","@nton":"Pontent","@id":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ tontent\div>
  Preîn\cărc\/01\/DRIVErţi p51-i0.jp","de>cription":"NAVIGA\u0162IE AVANSAT\u0102 CU FUNC\u0162II INTELIGENTE\r\n\r\n \t\r\n\r\n \tN-7.jptor GPS u\u015nk"324lutilizat cu func\u0163ii SM_ecta \u015ni afi\u015naj thcdil lu os cu o capacita 324l5.0dinci\r\n \tPre\u00eenc\u0103rDlj cu h\u0103r\u0163i"ap via\u0163\u0103\u00a0face\u0163i"clic aici p0" ru 1.vedea acoloairea.\r\n \tO/ei\u0103 servicii \u00een timp real, precum trafic \u00een timp real \u015ni parDlre \u00een timp real\r\n \tApeluri prgatBlultooth\u00ae, nodific\u0103ri inhmligutto\u00a0\u015ni inus b\u0163ie activat\u0103 vocal\r\n \tWi-Fi\u00ae\u00a0\u00eencorpor t p0" ru 1ctocommerca u\u015nkai\u0103 a h\u0103r\u0163ilk"3\u015ni a softwnigaului.","sku":"DSp51","of/eis":[{"@nton":"Of/ei","mperio:"669.00","mperiVcomdUntil":n2020-12-31","mperiSpecification":{"mperio:"669.00","mperiCficărio:"RON","valueA/> TaxInclu> o:"false"},"mperiCficărio:"RON","availaty" ":nos c \/\/schema.org\/InSpl">c,"url":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ tontent\div>
  with ova>f .5 value=. uct/ga a vedea acpswp__scrut rea.<"/DRIut ecpelb nhpeged. uct/ tcySyesponsive-ppswp__wputto6"rroductcresponsive-pl" m-" " g />a/upltl" claspswp__be 5 P--arin=-dds/20e=tria-lab cript1tton i> ad/java>cript"/DIuva>ec = documett.body.nsiveN="p;DIuc = c.replhce(/n Bluetoothno-js/, 'n Bluetoothjs');DIudocumett.body.nsiveN="p = c;a5 vcript82ti>cript1tton i> ad/mempla "_ue="tmpl-vtriation-mempla "t/ga a vedea acn Bluetoothvtriation-de>cription">{{{e="bu.vtriation.vtriation_de>cription }}}<" />cript1tton i> ad/mempla "_ue="tmpl-unavailatle-vtriation-mempla "t/gap>Sorry, thip"attachma9/ unavailatle. Pses/2Achoose a dif/eiant luebination.a/pen pvcript823RIVk > 'x="99sheet'_ue='S4 rminiv cppnus butagscppnus bufrli> =5.2.3'1tton '> ad/css' media='all'1/cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity Gaads/20":"1","is_user_pogged_in-:"c,"qty nreîa>_url":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ ci
 • armin Drimess-ha":niegps.ro/wp\-n Bluetoothmess-ha\ky-ad ntonorrectly /> to cart<\" /><"},"actions":{"l class="screen_action":nl class="screen-,"remov _frlms="screen_action":nremov _frlms="screenc,"mov _assanodho6n="screen_action":nmov _assanodho6n="scrsin-,"reext"n="screen_andng>Ging_elem_action":nreext"n="screen_andng>Ging_elem"}}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/>cripts.js?va>=5.1.3'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ecnArgs = { qty url":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ ci */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity . .js?va>=1.2.46'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity ui/jquery.bol">UI. .js?va>=2.70'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ewcng>Garmin Dr_params = { qty nurl":n\ ciG":nnoc}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.6.5'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =4.1.1'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =4.1.1'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ewcnsingle_minus b:params = { i18n_required_r-ting_> ad":nPses/2Aselentoa r-tingc,"reviewir-ting_required":nye"c,"flexs://ws":{"rtl":false,"aemb-tion":ns://w","smoothHeight": rue,"directionNav":false,"cM_trESNav":"thumbnail"c,"s://wsce-P:false,"aemb-tionSpeed":500,"aemb-tionLoopP:false,"at tyOneS://wP:false},"zoue_en ":n","zoue_options":[],"photoswipe_en ":n1","mhotoswipe_options":{"shnigEl":false,"closeOnScrut ":false,"hiptory":false,"hideAemb-tionDur-tion":0,"sce-Aemb-tionDur-tion":0},"flexs://ws_en ":n"}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.6.5'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =2.1.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ewoocommerce_marams = { qty nurl":n\ ci */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.6.5'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ewcncaDr_fragments_marams = { qty nurl":n\ ci */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.6.5'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/hova>I =1.8.1'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ef busomeVars = { qty url":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ ci */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.8.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.8.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.8.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/abeembbd. .js?va>=5.2.3'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/core. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/widg5d. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/mouse. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/s://ws. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/ads/20. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/spu-cur. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/draggatle. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/datepirkur. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/mosition. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/jquery/ui/IVEStip. .js?va>=1.11.4'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =5.2.3'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/un/wsscore. .js?va>=1.8.3'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* e_wpUtilSettings = { qty ":{"url":n\ ci */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/abeutil. .js?va>=5.2.3'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ewcng>Garmin Dr_vtriation_marams = { wcngty nurl":n\ ?wc-qty =%% ad":nSorry, no"attachms matchedlyour selention. Pses/2Achoose a dif/eiant luebination.","i18n_make_a_selention_> ad":nPses/2Aselentosome"attachmaoptions before g>Ging thip"attachmatolyour iegp.","i18n_unavailatle_> ad":nSorry, thip"attachma9/ unavailatle. Pses/2Achoose a dif/eiant luebination."}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.6.5'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* e_zxcvbnSettings = { lum":nos cu \/\/s="minus bu/d1 met"\ ci 8\6js\/zxcvbn. .js"}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity 86js/zxcvbn-async. .js?va>=1.0'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* epwsL10n = { unknown":nPuteia parut\u0103 necunoscut\u0103","shoDr":nFoegp2Aslat\u0103","ba ":nSlat\u0103","goo ":nMediw","strong":nPuteinic\u0103c,"mismatch":"Nepotrivire"}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity=5.2.3'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* ewcnp8veword_ rengdu_metur_marams = { np8veword_ rengdu":"3","i18n_p8veword_error":"Te rug\u0103e intttac o parut\u0103 mai puteinic\u0103, Dlre /\u0103 SM_\u021bin\u0103 Sel pu\u021bin o majuscut\u0103 \u0219i o cifi\u0103.","i18n_p8veword_hind":nSugesuan: Paruta rebuie /\u0103 fi 324lSel pu\u021bin \u0219app2ADlracteia. P0" ru 1.oSface mai puteinic\u0103, fotose\u0219p2Aliteia mtri \u0219i mici, numere \u0219i sinteluri, cum ar fi ! \" ? $ % ^ & )."}; /* ]]> */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =3.6.5'>navcript823>cript1tton '> ad/java>cript'> /* eaepcnpix _events = { cusa-c_events":{"AdvancedEvents":[{"marams":{"login_status":nnot_pogged_in-,-cosmenton":"pontent","objent_id":236,"objent_nton":"single","ty nminus b:nton":["sieple"],"ty nminus b:Dlju:["Ma\u0219ingc],"ty nminus b:tagu:["Comand\u0103 methfonic\u0103c,"Livrlre gr-tuit\u0103","Su-img fullic"]},"delay":0}]}}; va>eaepcnwcng>Garmin Dr = { 236":{"co */ navcript823>cript1tton '> ad/java>cript' lumi'min Drive 5 Plus quantity =2.0.8'>navcript823 cript1tton i> ad/java>cript"/DjQuery(function($) { /* WooCommerceAFacebook Inhmgr-tion Event Tracking */ fbq('track', 'ViewC> sion": "3.6.5",Dtag "put Va>sion": "1.9.11",Dtag "co ttonctickyp/wpokienodireuwp_thumbn" >Apelue="cnnodireuy-ad">Fotosim cookie-uri p0" ru 1.15mbunătăți exloaianța 0 "24lSumpărături. Nnus ând v clasiminulre, v ți exlrimi acordul p0" ru fotosirea aceptora.navigaţttps://w#"lue="cnperept-cMokiepe="butcookie-tps:/pereptrctickyp/wn-tpstcookie wn-cds/201nbedefaultoads/20">Ok"pagettps://w"-" class="minus bu/d1 met" tbnmeni-ntaSM_ditii34 tar51s:/_blankpeue="cnmoreeinforctickyp/wn-moreeinfo wn-cds/201nbedefaultoads/20">Tbnmeni și SM_diții"pag id hoa/uplt id ho i