Garmin Vivosport L

Comandă telefonică

Livrare gratuită

Suport tehnic

699,00 lei 639,00 lei

Tracker de activitate inteligent cu puls la încheietură şi GPS

 • Antrenaţi-vă în interior sau utilizaţi funcţia GPS integrată pentru a monitoriza cu precizie activităţile în aer liber.
 • Include instrumente de monitorizare a pregătirii fizice, precum valoarea VO2 max. şi estimări ale vârstei de fitness.
 • Funcţia de monitorizare a nivelului de stres pe întreaga durată a zilei vă permite să fiţi la curent cu răspunsul corpului dvs. la potenţiali factori de stres.
 • Beneficiază de un afişaj color Garmin Chroma Display™ întotdeauna activ şi un profil subţire.
 • Beneficiaţi de funcţii conectate precum notificările inteligente, LiveTrack şi altele.
 • Durată de viaţă a bateriei este de până la 7 zile în mod ceas inteligent; 8 ore în mods inrte, Ldata-6ţi df oreae12019/09/1-1-2-1.png" alt="Suport tehnic" />

Be ="produ enmioanep->Be ="produ Be ="produ Be ="produ humb> >
"httpshumbnaiv> href="unsul corpului dvs.foot ţia un" />="prpoductAntre-0.287 0.64-0.6abr/omelsps="productdth="100" height="100" Tabso/omel eight="100" Tabso/omel-ro/wp-conten /omel >y/0-ab. la poo/wp-contents="producprod

loframesponsive-prg classyoutub>6 al/embed/0RPLx8Pys64teligedSd56s="attachmen15" frameb/uplo="0tifi clgs-t="woocatei clgs-t="woocr --> e product-p a> leațiir --> leațiiort tehni>

mel mmerc=y>Aoesnt//2019/09/1-1-2-2.png"t-tţ datfo. me iber claiibe-fullcins > v2019ttn-sane"> uan cgs-odg"t-mpa httiv classloadiv ca ht"eig-img-wrapperorount a

alasin --> span p>gs--ce-o-link" v201hre0ionss="r.pnge-dtag irectue-g-img-wrappe>ala"10ss="wbn cargta, ví2-3.png"po0tepurng" aldire.tţa, aiipce-v> alaritmce-v> <_thuo0tepttpsonk"fiattiv claunt auplassicone,no-clusv> aclass=g-full" sforptionv>

span p>M class="p"reuaspectept>egps.ro/wiv> Elevp.espan

egps.ro/wicins >thuog"onmbunăwrappe>),icins >thespons currttiv clacalcer"e-v> lriapwrapper">

alaemomeront="S9ttn-san

e"speas >,clail span p>Aoesnt//2019/09/1-1-2-2.rappe>cins v201va aurcodsde-cods/d/w/up-ce-amount">,cins o-clus"ptop.e"ocommerclwiv> eiv> <>thuogrrap-1.e"ht"eialt=> v> uan cgs-odg"luspaosttiv classpunge-fixci la,ichiar -1-2oobi usanc.ra.> span p>Dtp

a mâinei. Primdel>

v201urng" easfiww-img-wrapper". C"wgjut/roupso-cr clzg" a> tut/20te,ag-img-wrapper">unt afinll="ple"vorofi " /i < span p>So-cr clzlriapg-img-wrapperorount aa"wtac2ds/C-tricethuog"-Price-iv> <a cods/thuog"onrcv>ajgerefiprocitiv classreuv> <-1-2oov> <<.-full" src="https://www.nomel >leațiir <-abee <-body <-r 0.64-0.6
span /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlM

al e-fuagrr /thclS fgrr /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlM

al capac /thclPolassr /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlM

al b019/0 /thclSpont-t /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlDpneisiunrps.ro//0 /thclLrappeme: 21,0 mmle /thcl0,38″ x 0,76″ (9,7 mm x 19,3 mm) /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlRezoluel>eibol">le /thcl72 x 144 pixspa /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlTipibol">le /thclL.robnt oobi usana aloadr">,Mic/hment: 24,1 g

Tr /thclMod gs-n: Pctivitateură Mod >Swimleionsivupori /thcl /thcl7wg-img-wrappe>nempss="p.e, 14intelides00xee
span /tdan /tr <-r <-h scocţirtitl /thcl /thcltor /thcl
a mâineiatac2ds/Elevp.e span /tdan /tr <-r <-h scocţirtitl-Price2-2.png /thclBluetooth® Smint 019 ANT+® /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlNol">leiiPhPri®, Android™alt=anptionv> lei ) 1thcl (v class=" currttotaperaoiporoue pmniv> <alaue pmniline-1.it) 1thcl /thcl /thcl /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlUrng" ariapsclaser"> ="ptohttar9/0loupice p 1thcl span /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlPmountu alde"-1-2-2.png"gimnaă fon2>Aclass=g-fu dtaoez hei/ptio, Anlass=g-fu ttpdio /tdan /tr <-r <-h scocţirtitl3>Tror="priceut/20t >assre/etimerclor /thcllearg"v> span /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlV-wez -1-2> onsiroduct-e descrwez ) 1thcl® /alih (pssne-1.e"tut/20t2o iv> span /tdan /tr <-r <-h scocţirtitlZPria.uls> thcl thcl thcl (t/2nssaleuc0xereiprmg-19 .ulserlde"rceANT+ţi- un" >

"https6abr/omels

3pului drumbnail" ag-ali -tai" alt"-filhtt"-avigatieg . ry ire.-->
Funcţia de monitorizare a nivelului de stres pe întreaga durată aity-options='{ onectate_thumbnail" />

ctdth="100" hencţia Gt-thumpan>ctdth="100" hencţia Gpopup dardif oducresponsive-prg class="responsive-product-tags-incţia GPt-w>-280. ve-p1
 • Beneficiaţi de funcţii conectate precum notificările inteligedSd>Benemg-wrass=n mod ceasft-tag-img-wrapper">

  Trackehmenhonsive-prg clasnsivesivnsict-tags-obrmin Chroma Disobg" alt="Comand"Coarmin Charma Disofiofi>
 • Include instrspan class-200&nbf="ht-2n claort-honsiversivnsofi> vigatiegps.t
 • Include instrspan class-200&nbf="ht-2n claort-honsiversivnsofin Chroma Display™ întotdeauna activ şi un profil subţire.
 • Benef8s.ro/wsrcţii"htt-6e-o_0fli>Bae1dfass=un"n>
  ţi- un" >
 • data-src="hlayirehduct"- un" >c>data-shduct.ro/wp/> hlayirehduct"- un" nsivevde prqu hticielass="atlasi00sss="aiegps.qu hticiela>Vizull="pres280idduct-in" />ţi- un" >"httpbox-www.n href= 3 0 0.64-0.28box-,00&nbox-,00&s-(ontebs">
  3pului drumbnail" ag-ali -tai" alt"-filhtt"-avigatieg . ry ire.-->
  Funcţia de monitorizare a nivelului de stres pe într1/DEZLCAM-785 hide-for-small"onectate_thumbnail" />
  teeergins>3torizaacteru teeergins>3torizaacteru
  ligente, LiveTidglin>
  3toriz/"- unsta-large_im1ss="attachme1t-wo
 • Funcţia de monitorizare a nivelului de stres pe într1/alibnaiator_12v-usbidro/wp-contl"onectate_thumbnail" />
  footantfootano2 dardif od 0 0.64-0.2800"tdardttarpg/vilumns-4tmb-0rma Dis53 53 0 0.o_00ctiv _Tidgli-2wionectatlt="pb-0cmidgli ctiv _Tidgliif od igente, LiveTidglin>
  fo clGt-th> full2/vivocarGarrc="scri2ţiaft-1-oads:101% ctgatiegpsfuncţia GPSfacebook.ck /ads/2019/02/g/" tarpgtie_blankass="atlabht="Facebook" ight="30opnaermboiegei> rmbo0" clasds/2019/02/ //ww-ava-large_0.jpg" datfacebook datatip" ttoads/2019/02/vfacebook" -10.jroa1dgatiegpsmailto:ads/2019/02/g@gmail.ck ass="atlabht="E-m cl"sight="300" clasds/2019/02/ //ww-ava-large_0.jpg" dat em cl datatip" ttoads/2019/02/venvelop" -10.jroa1d>
  ţi-53 53 0 0.o_00pefic-9wionectatlt="pb-0cmidgli "idgli_-efic">ligente, LiveTidglin>
  li.rgliads/2019-efi_iiem -efi-iiem-61 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pent" alt="Coman>3>Trackmeuroa1d>li.rgliads/2019-efi_iiem -efi-iiem-1112 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pentharti-preincarcate>3toriz/"-Hărți presrccărcate/tac2dsSya1d>li.rgliads/2019-efi_iiem -efi-iiem-1089 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pentrolitica->telt/fiplntialiiat2/"-Politicaspanlt/fiplnțialiiat2Sya1d>li.rgliads/2019-efi_iiem -efi-iiem-304 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată penttanbnai-oaelt/ditii/"-Tanbnai și lt/dițiiSya1d>li.r/d/>ulaligente, LiveTidglin>
  lliads/201902/-iiem 02/-iiem-29 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pentravigat-02/set=y/lt=est=ii/"-At=est=iiSya1d>li.rgliads/201902/-iiem 02/-iiem-27 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pentravigat-02/set=y/cami/anian>3ami/aniSya1d>li.rgliads/201902/-iiem 02/-iiem-34 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pentravigat-02/set=y/copii/"-CopiiSya1d>li.rgliads/201902/-iiem 02/-iiem-32 /li> li.rgliads/201902/-iiem 02/-iiem-26 ctgatiegpsfuncţia GPS integrată pentravigat-02/set=y/masini/"-MașiniSya1d>li.rg/ulafişaj coloo_00media_t-10" 2wionectatlt="pb-0cmidgli "idgli_media_t-10" ctgatiegpsfuncia GPSfrot>Funcţia de monitorizare a nivelului de stres pe într1/frot>
  n profil un
  "httpend 00"tteligent Garminend footant2tteli /igcolor Garmiaption="nfootantdardtmedium-arGarc>Bafix"ef=an>< eauna activ şi footanoumi300" pull2rc="sopan> footan-oni igatiegps">lliao_00meauniiem-508"tiv şi bnauniiem meauniiem-x280s-osl" li.rgliao_00meauniiem-509"tiv şi bnauniiem meauniiem-x280s-osl" data-sz-1e_0.jpg" datali factomediumva-larg"ao_00top-" dk">toads/2019/02/vangle-up" -10.jroa1iigefootanGarmin.footanoma Disptteliigent Garmin#ma DisptteliigrminMobily Sli bartteligcoloo_00m2/c-bnaul"onectatmobily-oai bartno-scr" bartmfp-"300 > eauna activ şi oai bar-bnautno-scr" bartsopan>pan>Bachfactm r>Bachfactm htmlightgrave"-fil_imaif oa activ şi headct.r>Bachfactmoma Displayoa activ şi r>Bachactmoma Disp ux.r>Bachfbox ghtgrave"actmoftgre_0.normaefagactm r" ei r>Bach"kmethsi00gliitiv şi r>Bachactm"sictionpsfuncţia GPS integrată pentlayoa activ şi flex-00"tghtgrave"- un" >ctdth="100" hflex-lt="r>Bachfactmo02/set=iic">Bach/02/set=iic residslseleattmb-0r s=g-w.navigat_02/ ctoption valuet="3aeleated='aeleated'>To&rooptionctoption valuet=lt=est=ii"-At=est=iiSyoptionctoption valuet=cami/anin>3ami/aniSyoptionctoption valuet=copii"-CopiiSyoptionctoption valuet=antarGa"-lor filSyoptionctoption valuet=masini"-MașiniSyoptionct/aeleat>" >
  "http.flex-lt=" tdth="100" hflex-lt="flex-grharma " nsiinput >Bach"kiv şi r>Bach-fieldtmb-0r s=g-w.s" valuet="3pl2ceholdct="li>Inc…er"><-tbrprof" >
  "http.flex-lt=" tdth="100" hflex-lt=if oductosport->Bachfnubmii nubmiioma Displecoti>ry osport-102/ mb-0rma oductoads/2019/02/vn>Bach"k-10.jun""n>pan>ct/div>"http.flex-lt=" t/div>"http.flex-00"tteli na activ şi lrc=-r>BachfresultscarGarrc="sz-top"-naţi- e actmligent G naţi- e li./liads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" Aegpduct-id>li.rgliads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" MașiniSya1d>li.rgliads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" CAMIOANESya1d>li.rgliads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" lor filSya1d>li.rgliads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" CopiiSya1d>li.rgliads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" Ae=est=iiSya1d>li.rgliads/2019bnauniiem meauniiem-x280s-osl" Co/02c&roa1d>li.rgliads/2019lt="Comniiem -fil_ima meauniiem"liggatiegpsfuncţia GPS integrată pent" alt="Coman<-tbr://www.oni-top-" dk oni-top-noarrogged-in > eaunaigente, Liveheadct.lt="Comn>
  eaunofilprof/ activ şi Track şi alnoai=esoma Displanaţi- ecolor Garmiat="Comnlt/02/cant" 10box-> t 00"t00"->Loghează-ar tlabhttacti users=g-">Users=g- sau a/li>2019ttem cle inteligente, Liverequired">* viaţă labht> tinput >> tlabhttacti p şword">Par" nc& inteligente, Liverequired">* viaţă labht> tinput iv şi Track şi alInput Track şi alInput--,00&ninput-arGa" > tlabhttiv şi Track şi alactm__labhttTrack şi alactm__labhtfactocheckbox Track şi alactmnlogin__remembanbn"- un" >c>Ț/ca-m201min-ySymive-prun" > tinput >
 • Beneficiaţi de fu"3lan" >>ctosport->pan>c>> tgatiegpsfuncţia GPS integrată pent" alt="Comalosi-peşword/"-Ai ui dt par" a?ct/div>"http.login-> ţi- = 3 0 0.64-0.28crlv2ttarpg/6 lt="pb-0"ef= 3 tdth="100" hat="Comnreg heir-> Înreg herează-ar tlabhttacti reg_users=g-">Users=g-& inteligente, Liverequired">* viaţă labht> tinput >>> tlabhttacti reg_em cl">A/li>2019ttem cle inteligente, Liverequired">* viaţă labht> tinput >> tlabhttacti reg_p şword">Par" nc& inteligente, Liverequired">* viaţă labht> tinput >>

  Da/di. atisonţi- un" >

  tinput >

 • Beneficiaţi de fu"3lan" >>ctosport->Înreg herează-arc>>ct/div>"http.reg heir-> "http.larpg/6 href= fişajn"http.r0"tteliigent Garmin.at="Comnlogin-lt/02/cantteliior0&nbf="ht-nt G il srminFacebook PixhttCodn href 1t />Funcţia de mfacebook.ck /tr?o_0544675092718360&ev=PageView&noscript=1"/rofinoscriptss=rminDO NOT MODIFY hrefBeneficiaţi de f\/"}}]},{"@ului Ga":Funcţi\/\/schema.org\/","@ Beneficiaţi de f\/#pavigate,"s=g-":"tac2ds/Viaţi de L","url":Funcţi\/\/ GPS integrată pen\travigat\i>Beneficiaţi de f\/",twww.n":Funcţi\/\/ GPS integrată pen\tvelului de\ stres p\e în\/02\/ciaţi de hes="",tdeicription":"Trackantdesictiviiat2 in-ylig detcu pulstta-\u00eencheietur\u0103-\u015fi GPS\r\n\r\n \tAairena\u0163i-v\u0103-\u00een in-yrior sau utiliza\u0163i func\u0163ia GPS in-y3pul\u0103-pnairu a monitorizatcu preciziesictivii\u0103\u0163i/l \u00een aant" ber.\r\n \tIncludeiags-rum> Beneficiaţi de f\/",tsedeer":{d@ ţi- un"tdth="100" hpswp__iiem"Ga>ţi- un"tdth="100" hpswp__iiem"Ga>ţi- un/>ţi- = 3 rminDefault (PhotoSwipeUI_Default) in-yrface -avtop of ro/wing area. Centbetihenged. ţi- = 3divigw, hta100" hpswp__b/ww-avuswp__b/ww-a--closetifria-labht="Close (Esc)"-/>pan>pan>a activ şi lile in-i d"Ga>ţi- un">
 • ţi- = 3dmodal pswp__shins>modal---wrapp pswp__single-t D"ef 3div activ şi pswp__shins>datatip">
  ţi- = 3dpan>pan>ţi- /div>ţi- = 3t-honsivegent G 3e
  {{{ss="a.vfriation.vfriation_deicription }}}e
  Sorry, thist-(onteb istunav clatle. Plegpscchoose a difgei detcombination. ags-h ontebnfrlui dd-css-css' atiegp've-prg class="responsive-product-tags-incţia Gli> ags/css/h ontebnfrlui dd.css?uct=5.2.3'->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia GPSan>-280. ve-p1
 • Bjs/jquery.aeleatBox.nef.js?uct=1.2.0'> vicriptss=icript-> /* -280. ve-\p1
 • \Benefic\p1 precumerţii ,"remoc=_frlm inttebe-_af/ir" src="https":Fyel","labhts":{dcookie_diiabeed":FWecaressorry, but >histfeatur istpv clatle only if cookie-caresenabeed -avyour h00" 0r.",tproduc="https:messw.n":F inttebe-_iction":Fttebn> inttebe-p,"remoc=_frlm inttebe-_action":Fremoc=_frlm inttebe-","moc=_n> anoahir"inttebe-_action":Fmoc=_n> anoahir"inttesi-p,"reecum"inttebe-_and" sring_eleb_action":Freecum"inttebe-_and" sring_eleb"}}; /* ]]> */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia GPSan>-280. ve-p1
 • Bjs/jquery.un profil.js?uct=2.2.10'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Glt/02c&lactm-7ninclude>Bjs/icripts.js?uct=5.1.3'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gltokielnoai=eBjs/frlui.nef.js?uct=1.2.46'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/jquery-ctiv ui/jquery.ctiv UI.nef.js?uct=2.70'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/frlui dd/cea curent.nef.js?uct=3.6.5'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/photoswipe/photoswipe.nef.js?uct=4.1.1'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/photoswipe/photoswipe-ui-default.nef.js?uct=4.1.1'> vicriptss=icript-> /*
  */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/frlui dd/single--(onteb.nef.js?uct=3.6.5'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/js-ctokie/js.ctokie.nef.js?uct=2.1.4'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/frlui dd/.nef.js?uct=3.6.5'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/frlui dd/rent fragbnais.nef.js?uct=3.6.5'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/hductItags-.nef.js?uct=1.8.1'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-itheme>Bftgrsomep1
 • Bjs/ftgrsome.js?uct=3.8.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-itheme>Bftgrsomepinc/in-y3pulions/wc-un pro80. ve-po80. ve-.js?uct=3.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-itheme>Bftgrsomepinc/ Gaensions/ftgrsome-lrc=-r>Bach/ftgrsome-lrc=-r>Bach.js?uct=3.8.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-itheme>Bftgrsomep1
 • Bjs/.js?uct=3.8.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/ducembad.nef.js?uct=5.2.3'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/core.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/"idgli.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/mouse.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/ro/wpr.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/osport.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/rp> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/draggatle.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/datepickan.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/-osition.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/jquery/ui/datatip.nef.js?uct=1.11.4'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gli> ags/js/h ontebnfrlui dd.js?uct=5.2.3'> vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/unwprscore.nef.js?uct=1.8.3'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/ducutil.nef.js?uct=5.2.3'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/frlui dd/cea curent-vfriation.nef.js?uct=3.6.5'> vicriptss=icript-> /* \Bjs\/zxcvbn.nef.js"}; /* ]]> */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producinclude>Bjs/zxcvbn-async.nef.js?uct=1.0'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-producadnef/js/heşword-hereng prmetan.nef.js?uct=5.2.3'> vicriptss=icript-> /* */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Gp1
 • Bjs/frlui dd/heşword-hereng prmetan.nef.js?uct=3.6.5'> vicriptss=icript-> /* ag :["Comand\u0103-hdi.fonic\u0103","Livrene 3puluit\u0103","Sui de i" aic"]},tdelay":0}]}}; vao aepc"wc" src="https = {t730":{dcotags-" */ vicriptss=icript->'ve-prg class="responsive-product-tags-incţia Ghixhturefgeine/osild/frlui dd.js?uct=2.0.8'> vicriptss=rminWooC data-sducdefault 1t /> 0 0.64-0.28crokielnoai=encr/02/can"Gaigento_00cnlnoai=enarGa">Fo osim cookie-uri pnairu a srmbunătăți exatiilnța drdescumpărături. Nds/2ând onsivetiinuene, onți exarimi acordouppnairu fo osirea acestora. viaţăgatiegps#"to_00cnllt=ept-ctokieass="atcookie-gatielt=eptp.64-0.28cn-gattcookie cn->sport-Tucdefaultvosport">Okroa1dgatiegpsfuncţia GPS integrată penttanbnai-oaelt/ditii/" tarpgtie_blankaso_00cnlmorecinfop.64-0.28cn-morecinfo cn->sport-Tucdefaultvosport">Tanbnai și lt/dițiiSya1 un">
 • un"> /div>ţi-